برچسب: خورش و انواع آن

همه چیز در مورد خورش و انواع آن

از قیمه و قرمه سبزی ایرانی گرفته تا گولاش مجارستانی،راگو فرانسوی و انواع خورش شناخته شده دیگر در دنیا، همگی در یک چیز مشترک هستند و آن هم ترکیب و نحوه پختشان است و این که همگی نوعی غذا محسوب می‌شوند که ترکیبی از مواد غذایی جامدند که در مایع پخته شده و در نهایت… ادامه مطلب