چلو کره

چلو کره رستوران سنتی صفویه پاسداران تهران
 • سایز: 300 گرم
 • عناصر: برنج 100% ایرانی و کره
  • انرژی 150 کال DI* 8 %
  • پروتئین 120 گرم DI* 240 %
  • چربی 10 گرم DI* 13 %
  • حداکثر چربی 12 گرم DI* 60 %
  • کلسترول 2 میلی گرم DI* 1 %
  *DI: مصرف روزانه را بر اساس رژیم 2000 کالری توصیه می شود
 • آلرژی زا: N/A
 • 50,000 تومان
 • سفارش دهید