چلو کباب برگ ممتاز

چلو کباب برگ ممتاز رستوران سنتی صفویه پاسداران تهران
 • سایز: 200 گرم
 • عناصر: گوشت گوسفندی
  • انرژی 150 کال DI* 8 %
  • پروتئین 180 گرم DI* 360 %
  • چربی 5 گرم DI* 6 %
  • حداکثر چربی 8.0 گرم DI* 40 %
  • کلسترول 2 میلی گرم DI* 1 %
  • کربوهیدرات 10 گرم DI* 4 %
  *DI: مصرف روزانه را بر اساس رژیم 2000 کالری توصیه می شود
 • آلرژی زا: N/A
 • 230,000 تومان
 • سفارش دهید