ماست موسیر

ماست موسیر
 • سایز: 100 گرم
 • عناصر: ماست، سیر
  • انرژی 80 کال DI* 4 %
  • پروتئین 70 گرم DI* 140 %
  • چربی 5 گرم DI* 6 %
  *DI: مصرف روزانه را بر اساس رژیم 2000 کالری توصیه می شود
 • آلرژی زا: N/A
 • 25,000 تومان
 • سفارش دهید