فیله مرغ سوخاری

فیله مرغ سوخاری رستوران سنتی صفویه پاسداران تهران
 • سایز: 150 گرم
 • عناصر: مرغ، سیب زمینی سرخ شده، سبزیجات
  • انرژی 160 کال DI* 8 %
  • پروتئین 120 گرم DI* 240 %
  • چربی 5 گرم DI* 6 %
  • حداکثر چربی 8.0 گرم DI* 40 %
  • کلسترول 2 میلی گرم DI* 1 %
  • کربوهیدرات 20 گرم DI* 7 %
  *DI: مصرف روزانه را بر اساس رژیم 2000 کالری توصیه می شود
 • آلرژی زا: مرغ
 • 135,000 تومان
 • سفارش دهید