شیشلیک

شیشلیک رستوران سنتی صفویه پاسداران تهران
 • سایز: 250 گرم
 • عناصر: گوشت گوسفندی
  • انرژی 150 کال DI* 8 %
  • پروتئین 120 گرم DI* 240 %
  • چربی 5 گرم DI* 6 %
  • حداکثر چربی 9 گرم DI* 45 %
  • کلسترول 2 میلی گرم DI* 1 %
  *DI: مصرف روزانه را بر اساس رژیم 2000 کالری توصیه می شود
 • آلرژی زا: N/A
 • 310,000 تومان
 • سفارش دهید