سیب زمینی سرخکرده

سیب زمینی سرخکرده رستوران صفویه
 • سایز: 150 گرم
 • عناصر: سیب زمینی
  • انرژی 180 کال DI* 9 %
  • چربی 2.0 گرم DI* 3 %
  • حداکثر چربی 8.0 گرم DI* 40 %
  • کلسترول 2 میلی گرم DI* 1 %
  *DI: مصرف روزانه را بر اساس رژیم 2000 کالری توصیه می شود
 • آلرژی زا: N/A
 • 70,000 تومان
 • سفارش دهید