سالاد سزار سوخاری

سالاد سزار سوخاری رستوران سنتی صفویه پاسداران تهران
 • سایز: 180 گرم
 • عناصر: مرغ، لیمو، کاهو، گوجه، سبزیجات
  • انرژی 90 کال DI* 5 %
  • پروتئین 10 گرم DI* 20 %
  • چربی 2.0 گرم DI* 3 %
  • حداکثر چربی 3 گرم DI* 15 %
  • کلسترول 1 میلی گرم DI* 0 %
  *DI: مصرف روزانه را بر اساس رژیم 2000 کالری توصیه می شود
 • آلرژی زا: N/A
 • 150,000 تومان
 • سفارش دهید