زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ رستوران سنتی صفویه پاسداران تهران
 • سایز: 250 گرم
 • عناصر: مرغ، برنج ایرانی، زرشگ، سس ربع گوجه
  • انرژی 250 کال DI* 13 %
  • پروتئین 120 گرم DI* 240 %
  • چربی 5 گرم DI* 6 %
  • حداکثر چربی 8.0 گرم DI* 40 %
  • کلسترول 2 میلی گرم DI* 1 %
  • کربوهیدرات 100 گرم DI* 36 %
  *DI: مصرف روزانه را بر اساس رژیم 2000 کالری توصیه می شود
 • آلرژی زا: N/A
 • 125,000 تومان
 • سفارش دهید