جوجه کباب با استخوان

جوجه کباب با استخوان رستوران سنتی صفویه پاسداران تهران
 • سایز: 250 گرم
 • عناصر: گوشت مرغ
  • انرژی 150 کال DI* 8 %
  • پروتئین 100 گرم DI* 200 %
  • چربی 30 گرم DI* 38 %
  • حداکثر چربی 5 گرم DI* 25 %
  • کلسترول 8 میلی گرم DI* 3 %
  *DI: مصرف روزانه را بر اساس رژیم 2000 کالری توصیه می شود
 • آلرژی زا: N/A
 • 130,000 تومان
 • سفارش دهید